Szakterületek

 

- Baleset, betegség, orvosi kezelés miatt kialakult stressz, szorongás (poszttraumás stressz szindróma, PTSD):

Speciális szakterületem az úgynevezett PTSD-ben érintettek ellátása, segítése. A poszttraumás stresszt szinte mindenki átéli, aki balesetet szenvedett, vagy "csak" szemtanúja volt, mint ahogy egy betegség és a hozzá kapcsolódó orvosi (kórházi) kezelés is egy később kialakuló szorongást válthat ki. Ennek azonosítása és a kellemetlen, szorongásos állapot oldása akár néhány hetes konzultációval is lehetséges.

- Családi krízistanácsadás:

Vannak olyan helyzetek, amelyek következtében hirtelen megváltozik a családi közeg. Vagy a családtagok száma, vagy a családtagok megszokott szerepe változhat. Akármi is legyen a változás jellege, a legtöbben krízisként élik meg, ha meginog a mindennapjaik kereteként, viszonyítási pontjaként számító család. Ezek a változások bizonyos helyzetekben visszafordíthatók, de vannak olyanok is, amikor véglegesek. A családi krízistanácsadás során érthetővé válik a változáshoz való viszony és az is, hogy vajon miért nehéz a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás. Amint ez kiderül, a krízis "méregfogát" is sikerül meglelni és hatástalanítani.

- Párkapcsolati és házassági krízistanácsadás:

Nem hagyományos "békítő" párterápia, hanem egy olyan eljárás, amely főként a párkapcsolati és/vagy házassági krízishez vezető utat hivatott beazonosítani. A válságba jutott kapcsolatokban vergődők felváltva okolják magukat és a párjukat, holott általában a helyzet ennél jóval árnyaltabb. Az esetek többségében olyan okok állnak a háttérben, amelyre nem gondolnak az érintettek. A krízis valódi okának feltárása egyrészt önmaguk, másrészt a kapcsolatuk jobb megértését eredményezi.

- Szülői krízistanácsadás:

"Baj van a gyerekkel!" A legtöbben ezzel a mondattal kezdik a történetüket. És a legtöbben idővel rájönnek: nincs baj a gyerekkel, mint ahogy velük sincs baj. Igen gyakori manapság a szülői szereppel kapcsolatos krízis, amelynek kiváltó oka családon belül és kívül, a személyen belül és kívül egyaránt keresendő. A krízistanácsadás elsődleges célja, hogy kiderüljön, valóban a gyereknek van szüksége szakszerű segítségre, avagy a magát tehetetlennek és tanácstalannak érző szülőnek. A szülői szerepkrízis gyökerének feltárása megmutatja az utat a megoldás felé.

- Életvezetési tanácsadás (life coaching):

Néha elkerülhetetlen a változtatás, legyen szó munkáról, lakóhelyről avagy életszakaszról. Legyen ez a változás jó vagy rossz, olykor krízisként éljük meg azokat. Egy kinevezés, egy jobb környékre való költözés ugyanúgy szorongással járhat, mint a munka elvesztése, avagy egy kényszerű lakásváltás. Az életvezetési tanácsadás alapját is sokszor maga a krízis alkotja, ám a hangsúly nem a múltbéli események, történések és traumák magyarázó hatásán, hanem az azokból leszűrt tanulságokon van. A változások elkerülhetetlensége miatt a life coaching módszerének a lényege, hogy a jövőbeli célok elérésére dolgozzunk ki egy hatékony és egyedi módszert. Ez egyfajta "lelki tréninget" jelent, amely - akárcsak a krízistanácsadás - a múltbéli tapasztalásokból merít.